SMS-Service

Hos boligselskaber er der mange opgaver, som skal løses. Ikke mindst opgaver med kommunikation og informationsformidling mellem boligselskabet og lejerne.

Kommunikationsværktøjet www.sms-service.dk er udviklet primært til boligselskaber, der ønsker en hurtig, let og ressourcebesparende løsning til at komme i kontakt med deres lejere. Der kan ofte opstå situationer, hvor et boligselskab har brug for at give en hurtig og vigtig besked til alle lejerne f.eks. i forbindelse med lukning af varmt vand ved reparationer eller lignende. De lejere, der har registreret en mobiltelefon på deres bopælsadresse, kan boligselskaberne sende en SMS besked til, hvorved lejerne sikres øjeblikkelig besked.

Hos Blue Idea har vi, via et tæt samarbejde med alle landets 102 teleselskaber, en daglig opdateret database på alle mobilnumre i Danmark. På toppen af denne database har vi udviklet et WEB interface, hvor boligselskabet kan logge på, definere de lejere som man ønsker at komme i kontakt med, skrive en kortfattet besked og trykke "send". Herefter sikrer vi, at der bliver distribueret en SMS besked til alle de mobiltelefoner, der hører til i de ønskede afdelinger/opgange/lejligheder.

Løsningen kræver ingen vedligeholdelse for boligselskabet. Den opgave varetager Blue Idea. Eneste vedligeholdelse er, at sikre, at relevante personer har adgang til systemet med brugernavn og password. På den måde kan boligselskabet spare tid og tage sig af sine primære opgaver.

www.sms-service.dk kan både give adgang til medarbejdere på udlejningskontoret, kundeservice, inspektører, varmemestre, viceværter, kommunikationsmedarbejdere - eller hvem man ønsker skal have brugeradgang.

Hos Blue Idea siger vi: "Det tager maks. 2 arbejdstimer for et boligselskab at blive kunde hos os - inkl. introduktion til betjeningen af løsningen". 2 timer af jeres tid for at sikre glade og loyale lejere? Tør I lade være?

Boligforening

SMS-Service

Østjysk Boligadministration tilbyder nu sms-service til beboerne i Aarhus & Ry.

Sms-servicen bliver benyttet ved akut opståede situationer som f.eks. rørsprægninger, brandskader, lukning af varme/vand osv., men også til mere almene informationer om større arbejder i afdelingen (maling af opgange, oprydning i cykelkældre osv.), ferielukning, større renoveringssager m.m.
Det er vores håb, at vi på denne måde kan være med til at få velinformerede og tilfredse beboere bl.a. hos Østjysk Boligadministration. Men også andre steder!