Beredskabsalarm

I Danmark var der i 2009 i alt 283 forurenings situationer af drikkevandet (læs artikel fra ingeniøren). Hertil kommer jævnligt andre situationer, hvor I har behov for at komme i kontakt med jeres forbrugere. Dette kan være almindelige driftsforstyrrelser i forsyningsvirksomheden (planlagt eller ikke planlagt), kommunikation om manglende aflæsning på vand/varme eller elmåleren osv. Det sker også hyppigt, at vandet går over digerne ved Vesterhavet eller i Gudenåen, lige som Danmark også rammes af olieforureningsulykker, pandemier og terror. Alle meget forskellige former for situationer, der har indflydelse på mange mennesker.

I situationer som bl.a. disse, er hastigheden af kommunikationen altafgørende. Det er en stor gruppe af borgere, der skal kontaktes. Borgerne skal advares hurtigt, og en evt. forværring af situationen skal forebygges. Der findes desværre flere eksempler på folk, der er døde på grund af manglende eller for langsom kommunikation i en beredskabssituation - også ved "harmløse" situationer som forurenet drikkevand.

www.beredskabsalarm.dk, er et kommunikationsværktøjet, der giver forsyningsselskaber mulighed for hurtigt at komme i kontakt med alle borgernes  mobiltelefoner  i deres geografiske område. Der sendes ganske enkelt en personlig besked via SMS til samtlige berørte borgere med registreret mobiltelefon i det pågældende område. Blue Idea har via et tæt samarbejde med alle landets 102 teleselskaber en daglig opdateret database på alle mobil numre i Danmark. På toppen af denne database har Blue Idea udviklet et WEB-interface, hvor forsyningsselskabet kan logge på, definere det geografiske område, der er berørt af ulykken, skrive en kortfattet besked og trykke "send". Herefter sikrer Blue Idea, at der bliver distribueret en SMS besked til alle de mobiltelefoner, der hører til i det geografiske område.

Løsningen kræver ingen vedligeholdelse for forsyningsselskabet, det er Blue Idea's opgave. Eneste vedligeholdelse er, at sikre, at relevante personer har adgang til systemet med brugernavn og password. På den måde kan forsyningsselskabet spare tid og tage sig af sine primære opgaver.

Hos Blue Idea siger vi: "Det tager maks. 2 arbejdstimer for en forsyningsvirksomhed at blive kunde hos Blue Idea - inkl. introduktion til betjeningen af løsningen". 2 timer af jeres tid for at sikre glade og loyale forsyningskunder? Tør I lade være?

 

Når situationen opstår

Blue Idea har udviklet et produkt, der gør det let og effektivt for alle landets forsyningsselskab, at udsende SMS beskeder til borgere i et afgrænset geografisk område. Løsningen kræver ingen vedligeholdelse, da alle disse data dagligt opdateres via et samarbejde mellem Blue Idea og landets 102 teleselskaber. Omregnet giver dette adgang til en database på 7,5 millioner mobilnumre i Danmark.

SMS benyttes i dag af alle aldersgrupper, og blandt ældre over 70 år sender og modtager 40 % med jævne mellemrum SMS beskeder.